Dnes bych s vámi ráda sdílela postřehy a úvahy, které už mi v hlavě leží delší čas. K napsání tohoto článku mě inspiroval workshop zaměřený na hudební improvizaci, vedený skvělým muzikantem Dušanem Čechem. Opět a znovu jsem se utvrdila ve faktu, že bez znalosti alespoň základních hudebních pojmů (mezi které stupnice a akordy bezesporu patří) nejen improvizacím prostě porozumět úplně nejde.


Většina začátečníků považuje hudební teorii jako nutné zlo a myslí si, že stupnice a akordy se naučí až za běhu, zkrátka až se s tím setkají při hraní. Ale když se přehoupneme přes počáteční nátiskové, dechové a další začátečnické obtíže a dostaneme se k složitějším hudebním souvislostem v různých písničkách, najednou nás neznalost hudební teorie zkrátka zbrzdí. Studenti sice přečtou noty, ale neumí v nich najít další souvislosti.

Proto stále podporuji myšlenku, že teoretická znalost stupnic a akordů pomůže být lepším a pohotovějším hráčem. Abychom stupnicím porozuměli a mohli se díky nim v hudbě posunout o kus dál, je potřeba procvičovat také teoretickou znalost stupnic a orientaci v nich. Aby tato orientace ve stupnicích byla dobrá a spolehlivá, je důležité znát jak způsob tvoření stupnic, tak jednotlivé stupnice rozeznat sluchově.

V následujících řádcích přikládám lehký nástin základních druhů stupnic a tabulky pro snazší orientaci. Pokud Vás článek zaujme a budete se chtít naučit víc a procvičit stupnice jak písemně, teoreticky, tak sluchově – doporučuji svůj KURZ HUDEBNÍ NAUKY – více info ZDE 

hudebni-nauka-online

Jaké stupnice muzikant potřebuje znát?

V hudbě rozlišujeme několik druhů stupnic – durové a mollové stupnice, staré mody, bluesové stupnice, pentatoniky a další.

Durové a mollové stupnice

Většina klasických skladeb a písniček je postavených na tzv. dur – mollovém systému. Znalost durových a mollových stupnic je tedy nezbytná. Od nich se pak dají odvozovat všechny další stupnice. Rozlišujeme durové a mollové stupnice s křížky a s béčky, na každém stupni naší 12-ti tónové soustavy lze postavit durovou či mollovou stupnici. Mollové stupnice se dále dělí na aiolskou, harmonickou a melodickou stupnici. Každá z nich má sluchově rozpoznatelný odlišný charakter.

dur s krizkydur s becky

moll s krizky tabulkamollove stupnice s becky

Staré modální stupnice

(dórská, frygická, lydická, mixolydická) se využívají v jazzových improvizacích a jsou to vždy stupnice, které mají buď durový nebo mollový charakter plus konkrétní charakteristický zvýšený nebo snížený tón.

cirkevni mody

Pentatoniky

Pentatoniky jsou pětitónové stupnice, jsou také stupnice, které se dají odvodit od dur – mollového systému. Chybí jim půltóny a to se promítne do jejich charakteru – poznáte především sluchově.

pentatonika

Princip stupnic je opravdu jednoduchý, jen stačí znát konkrétní pravidla a mít vše zafixované a procvičené tam i zpátky, teoreticky i sluchově. Potom samotné hraní a použití teorie v praxi jde o mnoho rychleji.

Na internetu najdete mnoho hudebních materiálů o stupnicích a akordech. Když se do toho ponoříte, tak s určitým úsilím leccos vyčtete.

Jak se stupnice naučit snadno a rychle?

Pokud ale chcete mít vše po ruce, naučit se to rychle, efektivně a bez zdlouhavého hledání, vytvořila jsem online kurz hudební teorie. Vše je přehledně a logicky uspořádané, po ruce kdykoliv, když se k určité látce potřebujete vrátit.

Kurz obsahuje nejen přehledně vysvětlenou výukovou látku, ale také pracovní listy a hlavní a nedílnou součástí jsou videa, ve kterých stupnice procvičíte i po sluchové stránce.

K výuce a procvičení stupnic slouží 2. úroveň kurzu – mírně pokročilý. Kurz považuji za ideálního pomocníka k výuce na jakýkoliv hudební nástroj. Více o kurzu se dozvíte ZDE

hudebni-nauka-online

Lucie Dittrichová
Napsal(a) Lucie Dittrichová