Písničky pro radost – mírně pokročilý

Níže najdete 5 melodií pro mírně pokročilé hráče, zaměřené na rozvíjení Vaší sluchové představivosti. Nahrávky jsou vytvořené s kompletním hudebním podkladem, tak abyste je mohli předvést ve vší kráse i na veřejnosti. Nahrávky vznikly ve spolupráci s vynikajícím klarinetistou a saxofonistou Lukášem Dittrichem.

Jak postupovat při nácviku, aneb malá nápověda: 

 1. Opakujte předehraná témata v daném rytmu
 2. Zkoušejte napodobovat rytmus i melodii, hrajte pouze podle sluchu
 3. Nejprve zjistěte, od kterých tónů jednotlivá témata začínají – zjistěte vždy první tón, doporučuji si počáteční tóny poznačit
 4. Najděte si příslušnou tóninu písničky
 5. Písnička je zahraná vždy celá dvakrát za sebou
 6. Nahrávku si můžete kdykoliv zastavit a konkrétní část zahrát několikrát dokola
 7. Pokud si současně chcete procvičit i zapisování do not, můžete si každé téma do notové osnovy zaznačit
 8. Jakmile budete mít cvičení naučené, můžete si vše zkontrolovat podle přiloženého PDF (viz lekce “Kontrola správnosti“). PDF s notami slouží pouze pro kontrolu, nikoliv k procvičování témat.
 9. ve cvičeních jsou použity pentatonické stupnice, které je potřeba znát teoreticky. Pokud Vám znalost stupnic schází, doporučuji svůj online kurz hudební nauky – mírně pokročilý.

č.1 EAST SONG

 • použitá stupnice pro altsaxofon: a moll pentatonika (v rozsahu jednočárkované i dvoučárkované oktávy)
 • použitá stupnice pro tenorsaxofon: d moll pentatonika (v rozsahu jednočárkované i dvoučárkované oktávy)
 • písnička je ve čtyřčtvrťovém taktu a obsahuje celkem 8 témat. Každé z témat je dlouhé 1 takt
 • celá písnička je zahraná 2x za sebou

č.2 – COOL FUNKMANN

 • použitá stupnice pro altsaxofon: g moll pentatonika (v rozsahu jednočárkované i dvoučárkované oktávy)
 • použitá stupnice pro tenorsaxofon: c moll pentatonika (v rozsahu jednočárkované i dvoučárkované oktávy)
 • písnička je ve čtyřčtvrťovém taktu a obsahuje celkem 8 témat. Každé z témat je dlouhé 1 takt
 • celá písnička je zahraná 2x za sebou

č.3 – LAZY MORNING

 • použitá stupnice pro altsaxofon: a moll pentatonická rozšířená do jednočárkované i dvojčárkované oktávy
 • použitá stupnice pro tenorsaxofon: d moll pentatonická rozšířená do jednočárkované i dvojčárkované oktávy
 • písnička obsahuje 4 témata, každé téma je dlouhé 2 takty
 • celá písnička je zahraná 2x za sebou
 • cvičení v obou verzích je zaměřené na použití hladkého legata a precizního spojování tónů. Posuňte své hraní na vyšší level a zabývejte se nejen správnými tóny, ale také jejich preciznímu provedení (legato, intonace..)
 • Všechny technické záležitosti včetně uvedeného legata řeším ve své SAXOFONISTOVĚ PŘÍRUČCE

č.4 – LATIN MONTUNO

 • použitá stupnice pro altsaxofon: A dur rozšířená do jednočárkované i dvojčárkované oktávy
 • použitá stupnice pro tenorsaxofon: D dur rozšířená do jednočárkované i dvojčárkované oktávy
 • písnička obsahuje 8 témat, každé téma je dlouhé 1 takt
 • celá písnička je zahraná 2x za sebou
 • cvičení v obou verzích je zaměřené na vnímání rytmicko – melodických celků a jejich prezentaci skrz nástroj. Všechny technické záležitosti ohledně hraní na saxofon řeším ve své SAXOFONISTOVĚ PŘÍRUČCE

č.5 – NICE DAY

 • použitá stupnice pro altsaxofon: A dur pentatonická rozšířená do jednočárkované i dvojčárkované oktávy
 • použitá stupnice pro tenorsaxofon: D dur pentatonická rozšířená do jednočárkované i dvojčárkované oktávy
 • písnička obsahuje 8 témat, každé téma je dlouhé 1 takt
 • celá písnička je zahraná 2x za sebou
 • cvičení v obou verzích je zaměřené na vnímání melodických celků a jejich prezentaci skrz nástroj. Všechny technické záležitosti ohledně hraní na saxofon řeším ve své SAXOFONISTOVĚ PŘÍRUČCE
Lucie Dittrichová
Napsal(a) Lucie Dittrichová