Čtení not je alfou i omegou pro každého, kdo hraje na jakýkoliv hudební nástroj. Je to, jako umět abecedu, když si chcete něco přečíst, nebo násobilku, když si chcete spočítat výplatu. Pro úplné hudební začátečníky jsem sepsala ten nejzákladnější hudební souhrn čtení not. 


Pokud Vás článek zaujme a budete se chtít naučit víc, doporučuji KURZ HUDEBNÍ NAUKY ONLINE  V první úrovni kurzu – začátečník vysvětluji podrobně a srozumitelně úplné začátky hudební nauky, které potřebuje znát každý muzikant.

 

Zvuk – základ hudby

Základem hudby je ZVUK. Zvukem nazýváme všechno, co slyšíme. Vzniká chvěním různých těles, kapalin a plynů. Zvuky dělíme na nehudební (veškeré hluky, šramoty atd., vznikají nepravidelným chvěním těles) a hudební (tóny, vznikají pravidelným chvěním těles). Každý zvuk, který  považujeme za tón (=hudební zvuk), musí mít  4 základní vlastnosti:

VÝŠKA – závisí na tom, kolik kmitů udělá těleso za vteřinu. Čím více kmitů, tím vzniká vyšší tón. Jednotkou pro měření kmitočtu je Hertz (1Hz). V notách zaznamenáváme pomocí not.

DÉLKA – závisí na tom, jak dlouho se těleso chvěje. V notách zaznamenáváme délku tónu pomocí rytmu.

SÍLA – se řídí podle toho, do jaké šíře se těleso rozechvívá. Jednotkou pro měření rozkmitu tělesa – hluku, který vydává, je 1dB (decibel). V notách sílu tónu zaznamenáváme pomocí dynamiky.

BARVA – je dána druhem hudebního nástroje. V notách jsou vyznačeny zkratky nástrojů.

Uspořádání not v hudbě

Všechny tóny v hudbě jsou přehledně uspořádány podle svých výšek do TÓNOVÉ SOUSTAVY. Základní tónová řada, kterou hudba používá, je c d e f g a h. Tato řada se neustále opakuje a tím vzniká celá soustava tónů – od nejvyšších až po ty nejnižší. Aby byla tónová soustava přehledná, dělíme ji na úseky vymezené vždy dvěma tóny stejného názvu. Těmto úsekům říkáme oktáva. Tóny v každé oktávě se jmenují stejně, rozdíl v názvech not poznáte podle toho, zda jsou použita malá nebo velká písmena a jaké mají číselné označení.

Noty

Noty jsou hudební značky, díky kterým dokážeme zaznamenat výšku hudebního zvuku (=tónu). Výška tónu závisí na tom, kolik kmitů udělá těleso za vteřinu – čím více kmitů, tím vzniká vyšší tón. Tóny zapisujeme do notové osnovy, která má 5 linek a 4 mezery. K tomu, abychom mohli určit přesnou výšku tónu, tak používáme tzv. klíče. Existuje několik různých klíčů.

Proč se v hudbě používá několik hudebních klíčů?  Je to kvůli estetické stránce hudebního zápisu. Protože máme širokou škálu not (od subkontra oktávy až po pětičárkovanou oktávu) a notová osnova má jen 5 linek, tak potřebujeme, aby se noty víceméně vešly do notové osnovy.

Houslový klíč – nazývá se také G klíč, protože jeho začátek leží na druhé lince, kde leží nota G1. Houslový klíč je nejpoužívanějším klíčem v hudbě a zapisují se do něj noty střední až vysoké polohy.

Basový klíč – nazývá se též F klíč, protože jeho začátek leží na čtvrté lince, kde se nachází nota malé f. Používá se pro zapisování hlubokých not. Hrají z něj například klavíristi ( obvykle levá ruka), violoncellisti, kontrabasisti..

Altový klíč – nazývá se též C klíč, protože jeho střed leží na třetí lince, kde leží nota C1. Společně s tenorovým klíčem (také C klíč, střed leží na 4. lince) jsou méně používanými klíči. Hraji z nich například viola, violoncello, fagot, trombon.

Uspořádání tónů v klíčích (odshora: houslový, altový, tenorový a basový klíč)


Zaujal Vás článek a chcete se naučit víc?


krok 1: Získejte minikurz hudební nauky zdarma

  • 4 lekce hudební nauky
  • výuková videa 
  • nové informace: křížky, béčka, odrážky
  • délky not (půlová, čtvrťová…a jejich praktické využití)
  • pracovní listy ke každému videu
  • detailní procvičování čtení a psaní not
  • navíc DÁREK pro vás
  • Přesně to vás naučím v mém minikurzu hudební nauky ZDARMA! 

ANO, CHCI ZÍSKAT MINIKURZ HUDEBNÍ NAUKY ZDARMA: 

Vaše údaje jsou u mě v bezpečí, přečtěte si úplné znění zásad ochrany osobních údajů.

krok 2: Naučte se kompletní hudební základy!

Základy hudební teorie by měl znát každý hudebník. Jestli i Vy chcete hudbě porozumět, doporučuji svůj KURZ HUDEBNÍ NAUKY V první úrovni kurzu – začátečník vysvětluji podrobně a srozumitelně úplné začátky hudební nauky, které potřebuje znát každý muzikant.

ANO, chci se naučit ucelené základy hudební nauky – pokračujte ZDE

Lucie Dittrichová
Napsal(a) Lucie Dittrichová